Sauda, Sauda & Suldal

KERSTIN GEELMUYDEN RØD

Hjerte for mat og smak hos barn og unge

Prosjektet mitt: Vekke/opprettholde interesse og entusiasme for mat og smak hos barn og ungdommer! Ved å arrangere mat- og smaksarrangementer på ulike arenaer vil jeg bidra til å gjøre fantastiske Sauda enda bedre. ALLE kan være med på å lage mat – det kreves ikke noe bestemt kompetansenivå for å delta. Matlaging er en aktivitet som fremmer samarbeid og entusiasme. Mat integrerer, gleder, bygger fellesskap, fungerer på tvers av kulturer, kan forebygge fremtidig helseskade og kan redusere mobbing