Sogndal

KAUPUS AS

Sportssimulator

Kaupus AS er initiativtakar til vitensenteret ViteMeir, eit realfagsenter for alle aldre, Fleire lag og miljø i regionen har spelt inn ynskje om sportssimulator. Denne kan òg sambrukast av ViteMeir, og tilbodet finnes ikkje i regionen. Det er god timing å investere i dette, då Lærdal GK dei neste åra vil stå utan golfbane medan ein prosjekterer ny. Teknologien har fleksibilitet i bruk og kan utvidast til andre aktivitetar, det vil sikre langsiktig attraktivitet og levetid på løysinga.