Sogndal

KAUPANGER SKULE- OG UNGDOMSKORPS

Nye instrument i korpset

Korpset er i god vekst, har ca 40 medlemer medrekna aspirantane som starta hausten 2018. Me forventar om lag 10 nye aspirantar i 10 års alderen denne hausten. Då treng me fleire messinginstrument og me treng fornye av nokre eldre instrument. Planane er å kjøpe 1 Tuba, 2 stk. Euphonium, 2 Tropmbone, 2 Althormn og 5 Kornettar. Kostnaden vil avhenge av kvalitet og nytt eller brukt. Samla beløp overstig nok søknadssummen på kr. 100.000 men me sper på med noko eigenkapital.