Bergen, Fyllingsdalen

JOY - Bergen lokallag

Generasjonstreff

JOY-Bergen lokallag sitt formål er å engasjere barn og ungdom til å gjøre noe meningsfullt for andre gjennom fritidstilbudet "Fritid med Mening" (FMM) og sommerleirtilbudet "Sommer med Mening" (SMM). Lokallaget er lokalisert i Fyllingsdalen bydel og er for barn fra 2. klasse til ut ungdomsskolen. En av aktivitetene våre er å besøke sykehjem i nærmiljøet, hvor vi arrangerer ulike aktiviteter for og med de eldre. JOY har et ønske om støtte til å utvide denne aktiviteten til å bli mye større.