Bergen, Fyllingsdalen

INTOPS BERGEN & OMLAND - OPP OG UT

OPP og UT - Blomstereng - ta vare på Humler & bier

Vi er i gang og ønsker å omdanne et område på ca. 15 mål til et Humle og bie fauna/blomstereng i Fana. Vi har klargjort ca. 1 mål pr.d.d og vil så frø inneværende år. Det å etablere en blomstereng i et område som sårt trenger hjelp har vi funnet ut at MÅ GJØRES for å redde Humlen m.f. - Arbeidet utføres av frivillige veteraner m/barn ifra IntOps tjeneste. Barna skal i 2020 bygge og sette ut Humlehotel m.m og prosjektet går over ca. 5 år pga oppfølging av prosjekt.