Eid

INTEMPO AS

Inkluderande språksatsing

Vi ynskjer å invitere Eid helsestasjon, barnehagane og Eid skule med i ei inkluderande språksatsing. Sidan 2009 har Intempo som sosial entreprenør arbeidd for å kombinere nyare hjerneforskning og pedagogikk. Målet er å fremje læring og forebygge vanskar. Omlag 34000 barn har så langt leika Bravo-leken og no ynskjer vi å gje barna ei kickstart på si språkutvikling. Prosjektet vil inkludere utdeling av språkmateriell og kompetanseheving av dei tilsette. Bravo-leken er i 2019 dokumentert effektiv.