Austevoll

Indreholmen Vel

Barn i fokus

Indreholmen Vel er under etablering. Me har hatt møter der me drøfter kva me ynskjer av utstyr og forbedringer , for eit sosialt liv for små og store. No er barna i fokus. Kr 3000.- til sand i eksisterende strand. Kr 35000.- til leikeapparat( jungel-gym) Kr 60000.- til treplatting og tilkomstveg ned til strand. Kr 9500 til frisbee golf. Kr 14000 til utebenker og utebord til sosiale samankomster. Kr 50000 til vann trampoline. Kr 60000 til utebelysning rundt strand og leikeplass.