Arna

IL Bjørnar

Gullag og Stjernelag - for personer med funksjonsnedsettelse

IL Bjørnar aktiviserer et barne- og et voksenlag for mennesker med funksjonsnedsettelse. Lagene trener én gang i uken. Men det trengs flere resurspersoner med kompetanse. Lagene trenger tettere oppfølging enn andre lag. Klubben ønsker å gi de frivillige tilbud om å videreutvikle seg for at tilbudet skal bli enda bedre og kan nå ut til enda flere. Lagene har seriespill både i Hordaland og Sogn og Fjordane. Klubben er med og bidrar økonomisk for at deltakere og ledere skal få være med på dette.