Suldal, Sauda & Suldal

IDRETTSLAGET SAND

Rekrutteringsprosjekt i volleyball i Suldal

I.L Sand har i lang tid hatt eit aktivt volleyballmiljø med mange gode resultat både regionalt og nasjonalt på barne og ungdomsnivå. På mindre stader er det å halde oppe eit aktivt og godt miljø over lang tid krevjande. Resultat og aktivitet svingar. For å få til ein større stabilitet ønskjer I.L. Sand å setja ekstra fokus på rekrutteringarbeidet. Ikkje berre i I.L. Sand, men i idrettslag og skular i heile kommunen. Til det treng me midlar til innkjøp av utstyr og kursverksemd.