Sauda, Sauda & Suldal

IDRETTSLAGET NY VON

Hjertestarter

Lyngmyr ski og skytebane er besøkt av mange til alle årstider. Særlig vinteren er godt besøkt med opptil 500 personer på enkelte arrangement. Risikoen for hjerteproblem er der, derfor søkes det om hjertestarter.