Sandnes

HJERTE FOR SANDNES

HJERTELAGERET

Hjertelageret er åpent en kveld i uka og deler ut matposer,klær,barneutstyr og servere et varmt måltid gratis. Hjertelageret deler ut ca 3 tonn mat i mnd.Tilbudet er rettet mot fattige barnefamilier og fattigdomsbekjennelsen i byen vår. Vi registrerer familiene som mottar mat og utstyr, slik at vi har en mulighet til å følge disse opp og tilby de andre aktiviteter.Etter oppstarten i nov 2018, har vi nå registret ca.240 medlemmer og tallet er økende.