Austevoll

HAVSTRIL PADLEKLUBB

Padlehuk Austevoll

Havstril padleklubb ynskjer støtte til å reisa ein padlehuk, inspirert av Nullmeteroverhavet og Padleled Vestfold. Dette er ein arkitektteikna gapahuk, som gjerne kan lukkast med dør eller lem, som skal gjera det forrevne skjergsarden vår meir tilgjengeleg for overnattingsturer - i grunnen heile året. Me er i dialog med Bergen- og omland friluftsråd om lokalitet ved Skårøyna friluftsområde / alternativt Krossøy. For den arkitektteikna løysinga har me vore i dialog med Per E. Aadland, arkitekt