Arna

HAUGLAND GAUPÅS OG KVAMME VELFORENING

Rydding og merking av tur stier fra Gaupås, via Kvamme til Mjeldheim/Indre Arna

Haugland, Gaupås og Kvamme Velforening ønsker å rydde og merke stier fra Gaupås/Arna Stadion, via Kvamme til Mjeldheim/Indre Arna. Det ønskes også å bygge en gapahuk med bålplass, samt å plassere ut benker på fine utsiktspunkter langs stiene. Prosjektet er et samarbeid mellom Områdesatsing Ytre Arna, Velforeningen og Arna Aktiv, der Arna Aktiv står for utførelsen, og Velforeningen/Områdesatsingen for tilrettelegging. Pengene skal gå til innkjøp av materialer og nødvendig utstyr til rydding.