Sauda, Sauda & Suldal

HAUGESUND TURISTFORENING

Utbedring av stien til Storavassbu

Haugesund Turistforening (HT) eier og driver Storavassbu turistforeningshytte i Saudafjellene. Driften av hytta utføres på dugnad av frivillige. Siden 2016 har HT bygget ny sikringshytte og renovert den gamle hytta. I fjor startet vår stibyggingsgruppe sammen med våre frivillige hyttevakter på Storavassbu, en omfattende oppgradering av stien fra Saudasjøen til Storavassbu. Det er klopplegging med plank over myrer, drenering og steinsetting og som bilde viser bygging av steintrapper.