Eid

HAUGEN IDRETTSLAG, LANGRENN-OG ALPINGRUPPA

TIDLIG SNØ, MANGE I AKTIVITET PÅ SKI PÅ HARPEFOSSEN

Langrenn- og alpingruppa i Haugen Idrettslag søker om støtte til mobilt snøproduksjonsutstyr som kan nyttast både i langrennsløypene og alpinløypene i anlegget til Harpefossen skisenter. Dette er eit aktiviseringsområde for skisport og vinteraktivitetar for heile Eid/Stad og omliggande kommunar, og ein viktig del av satsinga på Stad komune som ei attraktiv kommune å bu og arbeide i. Vi treng då å hjelpe naturen med å komme i gang og lage snø så tidleg som mogleg.