Eid

HARPEFOSSEN SKIPATRULJE

Skredsøk

Harpefossen Skipatrulje søker om midler til kurs og utstyr for å være bedre rusta til å handtere søk og redning i skred. Vårt mål er også å bli bedre på forebyggende tiltak gjennom skredvarsling. Vi trenger kurs i skredfare vurdering, oppdatering på skredkurs, fleire søkestenger og skredsøkere (sender/mottaker).