Sandnes

HANA SOKN

Rekreasjonsområde Hana Kirke

Vi i Hana Menighet fjernet i fjor 140 trær foran kirken vår i et område ned mot Gandsfjorden og åpnet opp for utsikt og innsyn. Dette området blir brukt av skoler, barnehager og innbyggere for øvrig i bydelen. Vi ser et enormt potensiale i dette området har allerede fjernet alle røtter, planert ut området og etablert en ekstra sløyfe på turstien. Vi søker derfor om ekstra midler til å kunne fylle området med oaser i form av sittebenker, grillplasser, lekeapparater, den nevnte trimparken etc.