Sandnes

HÅHOLEN VELFORENING

Oppgradering fellesområde for eldre

Håholen Velforening består av 24 selveiede boliger i Kobberveien på Lura, oppført i 1989. Sammen eier vi et fellesområde med asfalterte veier, plener, beplantning og gjerder. Dette vedlikeholdes delvis ved dugnad og delvis ved kjøp av tjenester. Vi har nå et sterkt behov for ny asfaltering av veiene i området, samt utskifting av gamle, råtne gjerder. Vi har ikke midler til å dekke alt dette selv og søker derfor om tilskudd.