Luster, Sogndal

Hafslovatnet Grunneigarlag

Gangbrua på Soget

Istandsetting av gangbrua langs Sogeelva, den gamle ferdselsvegen mellom bygdene Hafslo og Veitastrond. Gangbrua vart bygd på midten av 1800-talet, og besto av jern vinklar bolta i fjell, med tredekke, brukt til å trekke båtane opp gjennom det strie Sogeelva. Eit unikt og spennande historisk objekt, som Hafslovatnet Grunneigarlag ynskjer å setja i stand, for allmenheita å oppleva.