Luster, Sogndal

HAFSLO SKULE- OG UNGDOMSKORPS

Innkjøp av uniformar

Hafslo skule og ungdomskorps er eit korsp i vekst! Me har på 2 år auka medlemstalet frå 0 til 50 stk! Alderspennet er frå 8-65 år. Me har no skrapa saman peng så alle nye musikantar kan få nye instrument, men me har ikkje uniformar endå, og kva er vel eit korps utan uniform? Difor ynskjer me midlar så me kan kle opp dei flotte musikantane våre!