Luster, Sogndal

GLACIER MC LUSTER

Klubbhus

Hei. Me er ein MC klubb i Luster som vart starta i 2014. Klubben har i dag i overkant av 40 medlemmar frå 20 til over 80 år som har MC som hobby. Etter år i ulike lokale vart det i 2018 beslutta å bygge eige hus i Gaupne. Kommunen stilte tomt til rådvelde og næringslivet har bidrege med gode prisar. Med innskot frå medl og lån er bygget reist. Prosjektet me søker om støtte til er å få på plass ein sosial del inne i bygget.