Bergen, Fyllingsdalen

Fyllingen håndball jenter-2009

Cup-tur

Fyllingen håndball jenter-2009 har 23 ivrige og glade håndballspillere fra hele Fyllingsdalen. I tillegg til trening og kamper gjør vi mye annet kjekt sammen for å skape et trygt sosialt miljø og for å bli godt kjent med hverandre uavhengig av skolekrets. Til våren ønsker vi å reise på cup-tur sammen, og vi håper å få alle med. Vi skal ikke så langt, men det koster litt like vel. Vi søker derfor støtte og håper alle jentene blir med uavhengig av økonomi.