Bergen, Fyllingsdalen

Fyllingen Håndball

Trygg på trening

Fyllingen Håndball har ca 550 barn og unge på trening med ulike treningstider hver kveld i ukedagene og arrangementer med kamper og diverse arrangementer hver helg gjennom hele sesongen. Dette prosjektet tar for seg å forebygge hvor viktig det er med åpenhet og observering når alle barna våre er i hallen. Informasjon blir derfor viktig hvor også barna blir involvert i og opplyst om hvem de skal gi beskjed til hvis det er noe ubehagelig som har skjedd. ALLE BARN SKAL VÆRE TRYGGE PÅ TRENING