Bergen, Fyllingsdalen

FYLLINGEN HÅNDBALL

Fyllingen Håndball – Gutter 2004

Guttehåndballen på Vestlandet sliter. Når man kommer til G16, er det bare 8-9 lag igjen. Fyllingen er «motoren» i bydelen og har en gjeng på 18 gutter som må søke nasjonalt seriespill til neste år fordi den lokale serien har for få lag. Mange av guttene spiller på representasjonslag. For å holde foreldrebetalinger på et lavest mulig nivå, prøver vi å arrangere dugnader og hente inn sponsormidler. Vi håper Sparebanken Vest kan finne rom til å støtte Gutter 2004.