Bergen, Fyllingsdalen

Fyllingen friidrett

Tyrvinglekene

Fyllingen friidrett er en klubb for alle. Mestring, glede og sosialt samhold er viktige nøkkelord i klubben. Klubben har reist til Oslo på Norges største barne- og ungdomsstevne de to siste årene. Det har vært en fantastisk opplevelse for utøverne. Vi ser den sosiale gevinsten og samholdet som skapes på slike turer, noe som er viktig i en individuell idrett. Med støtte fra Sparebanken Vest kan vi delta på Tyrvinglekene også de neste årene.