Bergen, Fyllingsdalen

Fyllingen Bowling Club

Prosjekt rekrutering, elitesatsing og psykisk utviklingshemma.

Fyllingen Bowling Club opererer med tre satsingsprosjekter: -Rekrutering, og da med fokus på juniorarbeid. Legge til rette for trivsel og utvikling. Støtte til godkjente trenere, samlinger og turneringer. -Elitesatsing. Satse på videre utvikling på nasjonalt og internasjonalt nivå. Støtte til godkjente trenere, samlinger og turneringer. -Videre arbeid med Psykisk Utviklingshemma (PU). Stor gruppe PU som klubben organiserer og hjelper med trening to ganger i måneden.