Bergen, Fyllingsdalen

FRØYA FOTBALL

Frøya Aktiv

Frøya Fotball holder til på Melkeplassen mellom Laksevåg og Fyllingsdalen. Området er rangert nederst på de siste levekårsundersøkelsene som Bergen Kommune har gjennomført. Froya Fotball ønsker å å sette i gang et lavterskeltilbud til alle som ikke har mulighet til å være med i SFO. Frøya Aktiv skal i startfasen gjennomføres som et ukentlig prosjekt der barn fra 4. til 7. klasse vil få tilbud om å få ekstra trening med erfarne trenere. Tilbudet til guttene og jentene er fra 13:30 -15:30 hver tir