Bergen, Fyllingsdalen

FRITIDSMALERNES FORENING

Inspirasjon for utøvelse av kreativitet

Fritidsmalernes forening ble startet i 1977 -har 60 medlemmer og er lokalisert i Lillehatten 19,5148 Fyllingsdalen. Våre medlemmer har ulik alder -og flere av medlemmene har vært aktive deltakere siden oppstarten i 1977. Utøvelse av kreativitet er ikke begrenset av:kjønn, alder, etnisitet eller forkunnskaper. Foreningens formål er å støtte medlemmenes felles interesse for tegning og maling gjennom utvikling av evner, gjensidig inspirasjon og sosialt fellesskap. Utvikling av evner:det avholdes kurs i foreningens regi for medlemmene. Sosialt fellesskap:I lokalet vårt har vi plass til 15 arbeidsstasjoner hvor vi kan jobbe side om side-spørre hverandre til råds-og få tilbakemeldinger.Vi holder åpent 5 dager i uken fra kl.09-15,og en kveld i uken for dem som går i arbeid. Gjensidig inspirasjon:vi har en medlemskveld i måneden med kunstrelaterte emner i form av foredrag,film,besøk av en kunstutstilling etc. Vi avholder 2 utstillinger i året i våre egne lokaler,men en inspirasjonskilde for alle medlemmene kunne være at vi fikk "vist oss frem i det offentlige rom" ved: 1. leie egnede lokaler for utstillinger 2.IT-teknisk støtte til synliggjøring/vedlikehold av sosiale medier 3.redusere kursavgiften for medlemmene for høyere kursdeltakelse 4.Kjøp av nye staffeli og arbeidslys 5.Betaling av foredragsholdere 6.Ny prosjektor 7.Internett tilgang