Suldal, Sauda & Suldal

Fritidslokalet, Suldal Ungdomslag

Lokalet på Osen

Fritidsklubben "Lokalet på Osen" har gjenoppstått... Klubben (13-17 år) vart "kasta ut" då eigar av tidlegare lokale, Suldal kommune, valde å selje bygningsmassen på Suldalsosen. Etter dette fekk klubben tilgang på lokalitet i kjellaren på Suldal Samfunnshus. Etter noko tid kom klubben i gang att, januar 2019. Klubbkveldar annakvar fredag. Utstyret frå dei tidlegare lokala er med til ny stad, men møblar/ anna inventar er i dårleg stand/ lite eigna for nytt lokale. Her er von om SPV-hjartebank!