Lærdal, Sogndal

Foreninga Lærdalsmarknaden

Ny utescene i Lærdal sentrum

– Området Kvammegården-Rådhusparken er svært godt eigna for ei løysing med ei vendbar, opphøga scene ettersom ein har eit intimt, avgrensa område mot Kvammegården, og eit opnare, større mot Rådhusparken. Det er investeringsmidlar til dette ein søkjer om. – Når Lærdalsmarknaden står som søkjar her er dette langt på veg på vegner av store deler av organisasjonslivet i Lærdal. – Lærdal har eit godt musikar- og scenemiljø som ville kunne dra stor nytte av ein slik arena, især born og unge.