Eid

Forelder til 1. Klassing ved Eid barneskule

Uteområde ved Eid barneskule

Før dere avgjør hvem som får disse midlene, anbefaler jeg dere å ta en tur på Eid barneskole og se på uteområdet . Det er et trist område som virkelig hadde trengt en forandring for barnas trivsel. Lekeapparat, benker, farger , planter, som gjør at det lyser glede og trivsel. Barna våre fortjener et bedre uteområde. Vi har en tøff skolestarter i år som savner mer lek. Et uteområde som legger til rette for lek og samvær hadde hjulpet mange til å trives i friminuttene.