Suldal, Sauda & Suldal

FJELLBJØRKA 4H

Nytt medlemsutstyr

Me ønske på vegne av klubben om støtte til kasteøksar til medlemma. Dei har me tenkt å bruka til eit komande arrangement, nemleg Grendadag og andre møter. Det er eit av dei største møta klubben lagar til. Det blir eit møte med kjekke aktivitetar ute til store å små. Med pengane me søkjar om håpar me at me kan bruka øksane til Grendadagen og andre kjekke arrangement me har i kome. Med øksane har me tenkt å arrangere konkuransar på Grendadagen.