Sogndal

Fjærland Bygdahus pl

Takopplett

Fjærland Bygdahus vart skipa som eit partslag mellom alle organisasjonane i Fjærland ein gong eg var 10 år omtrent 1982 tenker eg. Huset er eit gamalt skulehus med 3 etasjar. Huset treng så sårt oppgradering av eit takopplett og nytt dansegolv(heilt nedslete), og er siste del i eit lengre arbeid. me er no blakke og utslitte etter så mykje dugnad og lang innsats men ser enden på oppgraderinga, Huset er mykje i bruk med omtrent 200 utleige kvart år og viktig for mange.