Eid

FELLESANLEGGET - TUA SA

Friluftslivsprosjekt - leirskulefasilitetar

Vi kjøpte Stigedalshytta i 2015, men grunna manglande finansiering har vi ikkje klart å realisere renovering til overnatting for skuleklasser ol. Vi legg til rette for friluftslivsaktivitetar og har grillhytter i Lindvikdalen og Fladalen for både sommar og vinterbruk. Barnehagar og skuleklasser nyttar anlegga våre mykje, men vi manglar kvalitetsmessig overnattingskapasitet, med gode sanitær og kjøkenfastilitetar