Bergen, Fyllingsdalen

FAU LØVÅS OPPVEKSTTUN

Aktive barn og unge i Lynghaugparken

I forbindelse med opprustningen av Lynghaugparken ønsker FAU ved Løvås Oppveksttun å legge tilrette aktiviteter ved utlån av utstyr som skateboards, sparkesykler, rulleskøyter og frisbeegolf (i tillegg til beskyttelsesutstyr). Dette for å fremme fysisk aktivitet i en positiv form både i skoletiden, SFO-tiden og i barnas egen fritid. Vi ønsker også å la noen lærere og SFO-ansatte ved skolen ta kurs i frisbeegolf slik at dette kan læres videre i årene som kommer.