Bergen, Fyllingsdalen

Eventyr i Parken

Vandreteater i Lynghaugparken

Eventyr i Parken er en arrangørgruppe som tilbyr kulturopplevelser for barn i parker og uteområder. Gruppen består av fire medlemmer som er utdannet og utdannes innen teater og film. Vi gjør vandreteater basert på eventyr hvor barna selv i løpet av reisen får hjelpe til med oppgaver og være aktive. Vi ønsker å skape en større tilhørighet til parken og bruke fantasien i de daglige omgivelsene. Med midlene vil vi sette opp 8 ulike gratisforestillinger i Lynghaugparken innen desember 2020.