Eid

ELSKHUG OG EKSIS

Musikktelt/musikkpaviljong

Elskhug og Eksis er eit utandørs lystspel som vert framført i Malakoff. Det er svært krevjande å gjennomføre spelet når det regnar. Musikarane i Kjøsnesmusikken som er på sena i lange sekvensar, blir gjennomvåte – instrument, notar og uniformer blir skada/øydelagde. Prosjektet går ut på å få prosjektert/laga eit musikktelt der musikarane kan stå tørt. Teltet må utformast slik at det lett kan setjast opp/takast ned. Utsjånadsmessig må den ha ei utforming som passar inn i senebildet.