Eid

Eid symjeklubb

Eid Symjeklubb søker om støtte til tidtakaranlegg.

Eid symjeklubb har ca 200 medlemmar, og symjarar er i alderen 4 – 24 år. Klubben har kvart år 120 kursplassar til born gjennom Trygg i Vann. Eid symjeklubb har tre verdiar som utgjer kjerna i all vår aktivitet: meistring, samhald og idrettsglede. Det å meistre vatnet som element reddar liv. Ved å støtte vårt prosjekt «Innkjøp av tidtakaranlegg» vil Hjertbank bidra til å skape idrettsglede. Symjeklubben er ein viktig ressurs for Eid, og eit tidtakaranlegg vil styrke klubben.