Eid

EID SPORTSFISKELAG

Nye Laksefiskere

Vi ønsker oss fleire laksefiskere langs elva, og då spesielt yngre sia vi ser ei forgubbing blant oss fiskere. Vi ønsker både å få til tilrettelagde kveldar der vi kjører opplæring, betre informasjon både på sosiale media og langs elva for å lokke nye fiskere til elva. Vi ønsker også på sikt å få oss eit klubblokalet der vi kan lage til ein møteplass for både unge og gamle, nye og eksisterande medlemmer.