Eid

EID SOGELAG

Ny bygdebok for Eid kommune

Bygdeboknemnd som på dugnadsbasis hentar inn opplysningar om ny bygdebok for Eid. Aalandboka for Eid og Hornindal frå 1953 er utgått på dato, og vi vil arbeide for at heimkommunen vår skal få ei moderne bygdebok, med tekst og ikkje minst bilete. Arbeidet starta opp hausten 2017, og målet er å gje ut fyrste bindet i 2020 eller 2021. Nemnda som tel 8 personar, har hatt 1 møte kvar månad sidan oppstarten. Det er eit samhandlingsprosjekt mellom nemnda og bygdefolket. Mange er opptekne av slekt.