Eid

EID SENIORDANS

Opplæring danseleiar

Treng fleire som kan instruere. Tenkjer å sende to av medlemane på kurs for instruktørar. Kvar medlem treng minimum 2 kurs. Eit kurs kostar ca kr 2 500,-. Totalt kr 10 000,-. Ser at dette vert ein nkså "enkel" søknad,men håpar at de likevel ser positivt på vårt ønskje.