Eid

EID RØDE KORS

Oppgradering av utstyr til Eid Røde Kors Hjelpekorps

Ny båthenger, ny snøscooter med henger, oppgradering av fyrstehjelp, elv og sjøredningsutstyr. Oppstart av Røff for ungdommar 13 - 17 år. Total investering nær 500 000 kr.

Eid Røde Kors Hjelpekorps er eit av dei mest aktive hjelpekorpsa i Sogn og Fjordane og deltar på dei aller fleste store aksjonar. Vi har ca 30 operative frivillige medlemmer med høg kompetanse på alle søk og redningsområder og har mange sentrale faginstruktørar for distriktet/nasjonalt. Dei viktigaste fokusområda våre er:

1. Fyrstehjelp
2. Søk og redning barmark
3. Søk og redning vinter og skred
4. Søk og redning vann/sjø
5. Søk og redning elv
6. Søk og redning i krevjande lende
#utslittutstyr