Eid

EID JEGER OG FISKELAG

Leirplass Langevatnet, kultivering innan fiske og viltstell

Eid Jeger og Fiskarlag er lokallaget til Norge Jeger og Fiskerforbund og driver med mange ulike aktivitetar innan friluftsliv, jegeropplæring, viltstell og ulike typar for kultivering. Vi har også ulike tilbod innan skyting, og nok den viktigast organisasjonen innan formidling og haldningsskapande aktivitetar for jakt og fiske innan Nordfjord. Vi søker om midlar til oppgradering av leirplassområdet og friluftsaktiviteter ved Langevatnet, samt midlar til kultivering innan fiske og viltstell.