Eid

EID IDRETTSLAG

Oppgradering av klubbhuset

Klubbhuset treng ei oppgradering etter meir enn 20 år. Huset blir flittig brukt, noe inventaret bærer preg av. Ved Tine fotballskole brukte 150 barn samt vaksne huset. Gruppene brukar huset til møter og lagsamlingar heile året. EIL har kjøpt storskjerm / TV i tillegg til prosjektør slik at ein har godt møteutstyr. Huset kan vere ein samlingsplass for medlemmane td ved fotballkampar på storskjerm. Møblar og utstyr er med i EIL sine vidare planar for utvikling. Dugnad/innkjøp er sett til 60000 kr