Eid

Eid barne- og ungdomskor

Opp og fram med ungdomskoret

Vi har nær 50 barn i barnekoret, men slit med rekrutteringa i ungdomskoret. No har vi fått på plass ein dyktig dirigent, og ynskjer søkje støtte for å kjøpe inn korbenkar som kan vere med oss på tur, lydanlegg som vi skal bruke på konsertar og ikkje minst å få profilert ungdomskor som ein rimeleg, kjekk og utviklande arena for ungdom å møtast og meistre ilag. Vi har tru på kor, men treng midlar til å styrkje rammene, slik at det vert stas å vere i koret :-) Ungdom treng denne arenaen.