Sogndal

Demensforeningen Sogndal

Trivselstiltak og temakveld

Vi vil med dette søke på to tiltak 1. Når ferien er over ønsker vi en aktivitet for å skape trivsel på sykehjemmet «Når de gamle ikke kan komme seg ut på aktiviteter i lokalsamfunnet, må aktivitetene komme til dem». 2. Temakveld omkring demens og verdighet Vi inviterer helsepersonell, pårørende, personer med demens, medlemmer i Demensforeningen og intereserte innbyggere i kommunen. På temakvelden vil vi ha menneskerettigheter for personer med demens i søkelys