Eid

Davik utviklingslag

Lys i bygda

Vårt hovudprosjekt for 2019 er å starte arbeide med å setje opp veglys langs Hamrevegen. Elevrådet ved skulen har bedt oss prioritere dette, for deira tryggleik på skulevegen. Alle aldersgrupper vil ha nytte av dette tiltaket, då vegen er mykje brukt som tur- og trimveg, særleg i mørketida. Prosjektet vil fremje folkehelsa. "Med hjartet i halsen vi tek våre steg, og håpar at Hjertebank kan hjelpe oss på veg"