Eid

Davik musikklag

Davik musikklag 100 år

Davik musikklag fyller 100 år i 2020. Dette skal feirast med arrangement palmehelga 2020. Vi er eit generasjonskorps med medlemmar frå 8 - 75 år, og samspelet knyter band på tvers av generasjonane. Til den store konserten i Davik kyrkje har vi invitert med Kjølsdalen musikklag, Ålfoten hornmusikk og Smalsarhorn skulemusikk. Ein stor konsert i Davik kyrkje krev ressursar: mellom anna til lyd, lys, notar, dirigentutgifter med meir. Våre hjarte bankar for Davik musikklag, gjer SPVs hjarte det?