Luster, Sogndal

Dans uten grenser – Luster

"Dans uten grenser - Luster" - Snuoperasjon

I «Dans uten grenser» får ungdom opplæring i å undervise andre unge i dans og er viktige rollemodellar. Dette er eit lågterskeltilbod utan konkurranse og press, men som dessverre har kome ned i ein bølgjedal. Instruktørgruppa vil no snu dette! Dei underviser mange elevgrupper kvar veke, trenar sjølve og deltek i opplæringsprogram, alt på dugnad. Ein snuoperasjon krev midlar til: Utbetring av danserom med speglar, Høgttalarar, Opplæringsveke i Italia 2020, Opplæring av nye instruktørar.