Leikanger, Sogndal

DANS UTEN GRENSER AS - Leikanger

Remontering og Italia-prosjekt

Dansegruppa Tendua på Leikanger skal ha remontering i løpet av 2019-2020. Dette er opplæring av nye instruktørar, slik at gruppa kan fortsette med å ha danseundervisning for barn og unge på Leikanger. Tendua ynskjer også å vere med på Italia-prosjektet. Då reiser dei til Italia, har fleire workshops, lærer koreografiar frå profesjonelle koreografar, og opptrer på ei storscene. Dette bidreg til å auke motivasjonen deira, gi meir danseglede, og inspirasjon til undervisning når dei kjem heim igjen.